Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodych bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa śląskiego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Start

Serdecznie witamy Państwa na portalu projektu „Moje miejsce na regionalnym rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodych bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa śląskiego”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy).

Projektodawcą jest firma „EMAT” – Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak.

Projekt będzie realizowany od 1.05.2013 do 31.05.2015 roku.

Ulotka promująca projekt:

Strona współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego